NLP Nerelerde Kullanılır?

NLP Nerelerde Kullanılır?

NLP’nin Faaliyet ve Kullanım Alanları

Bir insan bilimi olarak NLP Nerelerde Kullanılır? NLP içerisinde insan olan ve insanla teması olan tüm alanlarla doğal olarak bağlantı halindedir. NLP öncelikle günlük hayatta, okulda öğrenme süreçlerinde, iş ortamında ve sağlıklı yaşam için aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte aile içinde ve sporda da aktif kullanım alanı bulmaktadır. NLP Nedir? Sorusuna cevap arıyorsanız NLP Nedir İsimli Yazımızı Okuyabilirsiniz.

NLP Nerelerde Kullanılır?

İş Dünyasında NLP Kullanımı:

Günümüz karmaşık iş dünyası içerisinde iş görenler gün içerisinde değişik duygu durumları yaşamaktadır. Her geçen gün azalan iş tatmini ve teknolojinin gelişmesi ile değişen iletişim kanalları iş ortamının stres yükünü de değiştirmekte çoğu zaman da artırmaktadır. İş dünyası NLP disiplinini daha çok motivasyonu artırmakta ve iç iletişimi geliştirme noktasında aktif olarak kullanmaktadır.

Bununla birlikte pazarlama departmanları da satışçıların eğitilmesi noktasında NLP etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Satışçılar özellikle hipnotik dil kalıplarını kullanarak satışları artırmaya çalışmaktadırlar. NLP konusunda kendinizi geliştirdikçe iş dünyasında NLP kullanımı konusunda daha da net cevaplar alabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Eğitimde ve Kişisel Gelişimde NLP Kullanımı:

NLP eğitim için de önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme konularında NLP’nin etkili teknik ve yöntemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin ders çalışma motivasyonlarının artırılması ve ebeveynleriyle olan iletişimi içinde NLP önemli araçlar sunmaktadır.

Kişilerin özgüvenlerinin artırılması noktasında etkili olan NLP her türlü davranış değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için fırsat sunmaktadır. Alışkanlıkların (beslenme alışkanlıkları, sigara alışkanlıkları, tırnak yeme, örümcek vb. fobiler.) tedavisindeki etkisi kanıtlanmış yöntemlere sahiptir.

Bununla birlikte yeni alışkanlıkların (ders çalışma, spor yapma vb.) oluşturulması noktasında da NLP etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Diğer Alanlarda NLP Kullanımı:

NLP sadece eğitim, kişisel gelişim ve iş dünyasında kullanılan bir disiplin değildir. Hayatla insanla iç içe olan her alanda NLP’den aktif bir şekilde faydalanmak mümkündür. Günümüzde NLP; danışmanlık ve terapi süreçlerinde de aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Aile içi etkili iletişimde de NLP olumlu sonuç ve davranışların üretimi için etkilidir. Günümüzde NLP, içerisinde hedef barındıran tüm süreçlerde hedefe ulaşmak için etkili bir yol arkadaşı olarak da kullanılmaktadır.

Spor alanında profesyonel sporcuların moral ve motivasyonunda etkili bir şekilde kullanılan NLP, son dönemlerde popüler bir alan olarak koçluk disiplini içerisinde yerini almıştır. Bugün Koçlar NLP araç ve uygulamalarını sıklıkla kullanarak danışanlarına fayda sağlamaktadır.

Erkut Ergenç

Yorum yapın