NLP Nedir?

NLP Nedir?

Önemli bir soru olarak karşımıza çıkar… NLP Nedir? O zaman birlikte bir NLP Açıklaması ve NLP Tanımı yapalım… NLP’nin belkide onu tanımlayanların sayısı kadar tanımı vardır. NLP’yi tanımlamaktan ziyade onu anlamak ve onu düşündürmek daha anlamlıdır. NLP Eğitimi İle İlgileniyorsanız NLP Eğitimi Sayfasına Bir Göz Atamanızda Fayda Var.

NLP Nedir?

NLP Nedir?

NLP hakkında bir çok tanım olsa da NLP’yi anlamak ve öğrenmek için önce insanı anlamak gerekir. İnsanlar yaşamlarında çevreleri ile sürekli alışveriş halinde yaşarlar yani basit anlamda iletişim kurarlar. İnsan iletişim temelli bir canlıdır. Yaşamın temelinde iletişim barınmaktadır. (İnsanları günümüzde cezalandırmak için hapse atmalarının en büyük nedenlerinden biri de bu temel ihtiyacı sınırlandırmaktır.) İşte insanlara yardım eden onları destekleyen bir öğreti olarak NLP’nin içerisinde iletişim kavramının yer aldığını söyleyebiliriz.

İletişim teknik olarak bir kaynakta üretilen bir mesajın kodlanarak bir yol üzerinden karşıdaki alıcıya aktarılması ve alıcının da bu kodları çözerek mesajı almasıdır. NLP işte bu mesajın kodlandığı insan beyniyle ilgilenir. Daha da ötesinde yine aynı mesajın kodlarının çözüldüğü beyinle ilgilenir. Bazen bu mesajlaşma insanın kendi içerisinde olur. NLP içsel iletişimle ilgilenir. Yani NLP’yi İletişimden ayrı düşünmek çok zordur.

O zaman NLP Nedir? Sorusuna NLP beynimizle ilgilidir demek yanlış olmayacaktır. NLP içsel sohbetimizle ve davranışlarımızın kaynağıyla ilgilidir demek yanlış olmayacaktır. NLP kurucuları Bandler ve Grinder’ın deyimiyle “öznel deneyimin yapısının araştırılması” ile ilgilidir. Dolayısıyla NLP hakkında tek doğru ve tek model yoktur dolayısıyla doğru ve yanlış da yoktur. Hz. Mevlana’nın “Doğru ile Yanlışın ilerisinde bir yer var orada buluşalım” deyimiyle uyumlu bir disiplindir NLP.

NLP kişilerin deneyimleriyle ilgilidir. NLP kişilerin deneyimlerinin sonucu olarak davranışları ve bu davranışların gelişimiyle ilgilenir. Bu davranışların faydasına odaklanır. Kişinin mutluluğunun ve beraberinde yaşam kalitesinin artmasıyla ilgilenir. Bunu gerçekleştirmek için insanla ilgilenen tüm bilim dalları ve çeşitli disiplinlerle ilişkilidir. Bu nedenle tek bir bilim dalına ait değildir, ölçüsü insana olan desteğidir. Bu ölçüde tüm bilim dallarından faydalanır. Dolayısıyla gelişime ve değişime açık bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki NLP Nedir? Temelde kişinin tüm bu araçlarla kendini tanımasıdır NLP. Kendini keşfetmesi ve içsel yönlendirmesidir. Yunus Emre’nin o güzel dizelerindeki gibi; “İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. NLP kendini bilmekle ilgilidir. Bunun yanında NLP bireysel de değildir. Yukarıdaki şiirin son satırlarında söylendiği gibi; “Yunus Emre der hoca, Gerekse bin var hacca, Hepisinden iyice, Bir gönüle girmektir.”

O Zaman NLP Nedir?

NLP gönüllere girmektir.

Erkut Ergenç

Yorum yapın