NLP Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP konusunda eğitim görmek isteyenler genelde 4 aşamalı bir programı takip ederler. Bu aşamalar;

  1. NLP Diploma Eğitimi,
  2. NLP Practitioner (Pratisyenlik) Eğitimi,
  3. NLP Master Practitioner (Uzman Pratisyenlik) Eğitimi,
  4. NLP Trainer (Eğitmen) Eğitimi,

NLP Diploma Programı

Başlangıç seviyesindeki NLP eğitimidir. Genelde NLP Eğitiminin ilk bölümlerinden oluşturulan bir NLP tanışma eğitimidir. Bu eğitim sonunda kendini bu alanda ilerletmek isteyen profesyoneller diğer NLP eğitimlerine katılarak bu alandaki çalışmalarına devam etmektedirler. Bu seviyede NLP kavramının ne olduğu NLP varsayımları ve temsil sistemleri gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca bu program temel düzeyde iletişim uygulamalarını da içermektedir.

NLP Practitioner Eğitimi

Bu eğitimde NLP kavramı ve NLP temel kavramları anlatılmaktadır. Bu eğitim temelde uygulama eğitimi olarak değerlendirilmelidir. Kişinin kendini tanıması ve benliğinin farkına varması hedeflenir. Özellikle varsa kendinde uygun görmediği davranışlar üzerinde çalışma fırsatı bulur. Bu çalışmalarla birlikte kişinin daha mutlu olması ve yaşam kalitesinin artması hedeflenmektedir. Özellikle diğer bireylerle kuracağı etkileşimin ve veriminin artmasıyla kişinin özgüveni de artacaktır. Eğitimin bu aşamasında NLP konusundaki ilgi kişiyi diğer master eğitimlerine yönelip yönelmemesi konusunda destekleyecektir. Önce kendinde geliştirdiği uygulamaları ileride alacağı master eğitimlerle başkalarına uygulama şansı da bulacaktır.

NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP Practitioner eğitimi aldıktan sonra öğrendikleri bilgileri başkalarıyla paylaşmak ve bu alanda daha derin ve etkin bilgilere kavuşmak için alınan ileri NLP eğitimidir. Konuları itibariyle de farklılaşan, klinik süreçleri de içerisinde barındıran bir programdır. NLP uygulayıcısı bu şamada öğrendiği teknikleri ustalıkla kullanmayı öğrenir. NLP içi ve dışı diğer öğretileri birbiri ile bağlantılı şekilde kullanmayı öğrenerek karşısındaki kişilere fayda sağlar. NLP Master eğitimini tamamlamadan NLP Trainer eğitimine geçilmez. Bu nedenle eğitim sıralaması önemle takip edilmelidir. 

NLP Trainer Eğitimi

NLP Practitioner ve NLP Master Eğitimlerini tamamlayan kişiler ileri seviyede bu disiplini başkalarına öğretmek isterlerse bu eğitime katılabilirler. Bu eğitimle birlikte temel eğitmenlik nosyonunu alarak bu eğitimleri verme konusunda uzmanlaşabilirler. NLP Trainer Eğitimleri içerisinde eğitmenlik kavramı temel uzmanlık ile birleştirilir ve kişiler eğitim vermek için hazırlanır. Unutmamak gerekir ki bir eğitimi vermek ile o konuda uzman olmak konusunda çok fark vardır. Bu eğitimler bu farkı kapatmaya yönelik olarak dizayn edilirler.